10 chiến thuật SEO để viết một thẻ Meta Description hiệu quả

10 chiến thuật SEO để viết một thẻ Meta Description hiệu quả

Các nỗ lực tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) của bạn không hoàn thành cho đến khi trang web của bạn có mô tả meta hoàn hảo. Con đường để nhận được nhiều nhấp chuột hơn trên trang web của bạn được mở bằng yếu tố SEO không thể tránh khỏi này. Đừng đánh giá thấp phần tóm tắt trang web ngắn gọn đó. Mô tả meta cung cấp cho người dùng phần giới thiệu nhanh về trang web của bạn, giúp họ biết sơ qua...

Thông báo chia sẻ bài viết