4 sai lầm trong Content Marketing khiến doanh nghiệp phải trả giá nghiêm trọng

4 sai lầm trong Content Marketing khiến doanh nghiệp phải trả giá nghiêm trọng

Tiếp thị nội dung là một cách cung cấp cho khách hàng tiềm năng của bạn nội dung thông tin cho các câu hỏi mà họ tìm kiếm, với mục đích đáp ứng nhu cầu. Nội dung chính: 1. Không sử dụng dữ liệu lớn để phát triển chiến lược nội dung của bạn 2. Không xác định được mục tiêu của từng chủ đề tiếp thị nội dung 3. Đừng tính đến SEO 4. Không xem xét hiệu suất của tiếp thị nội dung Hiện nay,...

Thông báo chia sẻ bài viết